می خواهم سیب بکارم
نه در بهشت ممنوعه
و نه روی این زمین بایر بی‌حاصل
که فاصله می اندازد
به اندازه یک مرز قطور و طولانی
که نشود از آن گذشت،سیب چید
نزدیک رودخانه
پشت جهنم!
چند کیلومتر بعد از بهشت
در زميني بدون مرز
با خط‌هاي كج و معوج زشت
یک سیب هم به تو می‌دهم
نه! یک درخت سیب...
اصلن تمام درخت‌های زمین برای تو
حالا، تو یک سیب به من می‌دهی؟!

"ستاره کلهر"
نوشته شده توسط ستاره کلهر در ساعت 8:39 | لینک  |